ZAKŁÓCENIE FUNKCJI

Gdy natomiast zdro­we, dorosłe dzieci nie pracują, nie uczą się i żyją na koszt rodziców (a czasem jeszcze za­kładają rodzinę), to możemy mówić o dys- funkcjonalności tej rodziny w zakresie funkcji produkcyjnych, bo nie dostarcza społeczeństwu pracowników.Podobnie zakłócenie funkcji usługowo-opie- kuńczej wykazują te rodziny, które nie są w stanie zapewnić swym członkom warunków codziennego bytu i opieki. Jaskrawym przy­kładem będzie ciężka choroba matki w rodzinie z małymi dziećmi, w której ojciec pracujący nie jest w stanie zapewnić im opieki, przygotować posiłków, zadbać o czystość itp.Jednakże i w zakresie tej funkcji musimy odwoływać się do modelu przyjętego przez społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *