ZGODNIE Z EKONOMICZNĄ ZASADĄ

Jest to zgod­ne z ekonomiczną zasadą najmniejszego wysiłku. Niemniej wykonywanie określonych zadań przez mężczyznę czy kobietę musi być poparte wzorami społecznymi, aby na trwałe weszło do repertuaru roli. Zdarzają się co prawda prekur­sorzy włączający dane zadanie w obręb roli mimo że nie było to praktykowane. Obecnie przyjęte jest na przykład wychodzenie ojca na spacer z dzieckiem w wózku, podczas gdy w okresie międzywojennym w naszym kraju należało to wyłącznie do repertuaru roli kobie­ty i nawet popychanie wózka nie było w zgo­dzie z wzorami roli męskiej.W młodych małżeństwach na podział w wy­konywaniu zadań wpływa także chęć pomocy partnerowi oraz przyjemność robienia czegoś wspólnie z mm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *