ZMIANA PODZIAŁU ZADAŃ

Przy zmianie podziału zadań w związku z podejmowaniem nowych ról ro- zinnych ojca i matki — struktura rodziny ulega pewnej zmianie, następuje nowy okres wymagający przystosowania się.Na różnicowanie się ról w małżeństwie i ro- dżinie mają wpływ wzory i zwyczaje panujące w rodzinie macierzystej każdego z małżonków. Od wczesnego dzieciństwa przyswajają sobie, dzięki procesowi socjalizacji, czego oczekuje się od męża, a czego od żony, jak dzieli się obo­wiązki i jaki jest układ podejmowania decyzji. Ponieważ zwykle każde z małżonków wynosi nieco inne wzory z rodziny macierzystej, w okresach nasilonych migracji społecznych w zmieniającym się szybko społeczeństwie — jak to w ostatnim trzydziestoleciu miało miej­sce w Polsce — tworzenie się struktury rodziny i proces przystosowania w małżeństwie wyma­ga szczególnej uwagi i musi być w coraz więk­szym stopniu kierowany świadomie. W tym zakresie istotną rolę powinno odegrać poradni­ctwo małżeńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *